Dzručnosti Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk

resized__160x224_Capture

 Jedným z významných výstupov projektu je metodika Skúste to inak, určená pre dobrovoľnícke centrá a dobrovoľnícke organizácie, ktoré by rady medzi svojich dobrovoľníkov prijali aj nezamestnaných ľudí.

Cieľom tejto publikácie je vysvetliť, v čom spočívajú špecifická procesu manažovania nezamestnaných dobrovoľníkov a motivovať dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi k zapájaniu tejto cieľovej skupiny do dobrovoľníckych aktivít. 

Táto metodika je založená na skúsenostiach z realizácie dobrovoľníckeho programu pre nezamestnaných ľudí, ktorý v roku 2011 realizovalo Dobrovoľnícke centrum v Ústí nad Labem v  Českej republike a na skúsenostiach dobrovoľníckych centier v  Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Prešove a Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktoré v rokoch 2012 – 2014 realizovali projekt VOLWEM.

Pri tvorbe metodiky Skúste to inak sme sa inšpirovali metodikou Vítej!, ktorú zostavilo Dobrovoľnícke centrum v Ústí na Labem v Českej republike.