Dzručnosti Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici sme vytvorili manuál k tréningu práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pre dobrovoľnícke centrá a organizácie s názvom

Ako pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami z radov nezamestnaných

Tréning je určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie...), ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkam a uvažujú nad zapojením nezamestnaných dobrovoľníkov do aktivít svojej organizácie.

Tréning poskytne teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/čkami z radov nezamestnaných.Vytvorí priestor na rolové hry, zážitkové metódy, interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií.

Témy tréningu: