Dzručnosti Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk

Záverečná konferencia projektu s názvom "Je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu?" sa konala 10.septembra 2014 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. 

Na konferencii boli prezentované výsledky projektu a predstavené koncepty uznávania dobrovoľníctva v iných európskych krajinách. V hlavnom paneli a počas workshopov vystúpili hostia zo zahraničia, ktorí majú skúsenosti s prácou s nezamestnanými dobrovoľníkmi a  s uznávaním neformálneho vzdelávania. Na konferencii vystúpili tiež personalisti zo Slovenska, zástupcovia úradov práce a v neposlednom rade dobrovoľníci, ktorí uplatnili skúsenosť z dobrovoľníctva pri prijímaní do zamestnania.