Dzručnosti Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk

Jedným z cieľov projektu VOLWEM je prenos online nástroja s názvom VSkills for Employability zo Škótska na Slovensko. 

Dobrovoľníctvo vytvára mnoho príležitostí na učenie sa a nadobudnutie nových zručností. Škótsky systém VSkills for Employability je nový prístup k rozpoznávaniu a uznaniu pracovných zručností získaných cez dobrovoľnícku prácu.

Tento systém vychádza z toho, že každý človek, aby bol lepšie zamestnateľný, potrebuje mať určité zručnosti, medzi ktoré patrí napríklad tímová práca, riešenie problémových situácií, manažment času, či komunikácia. Cez nástroj VSkills for Employability môže dobrovoľník zaznamenávať a prezentovať svoje zručnosti nadobudnuté cez dobrovoľníctvo a získať certifikát Scottish Qualifications Authority Award (SQA)

Ako to funguje?

Nástroj zhromažďuje dôkazy, ktoré potvrdzujú, že dobrovoľník získal isté zručnosti. Dôkazy zbiera sám dobrovoľník, alebo dobrovoľníčka a tie sú následne overované cez dobrovoľnícke centrum, alebo organizáciu, v ktorej pracuje.

Po zhromaždení dostatočného počtu dôkazov túto skutočnosť posúdi univerzita, alebo iné akreditované centrum SQA, uzná ich za relevantné a vydá dobrovoľníkovi potrebné potvrdenie.

Viac informácií nájdete na stránke Volunteer Development Scotland, kontakt: vds@vds.org.uk.