Dzručnosti Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk

Dobrovoľníctvo ako cesta k zamestnaniu
Prehľad hlavných výsledkov a výstupov medzinárodného projektu VOLWEM
Autorky: Alžbeta Brozmanová Gregorová, Alžbeta Mračková, Jana Matejzelová, Jana Vlašičová

Ako pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami z radov nezamestnaných
Manuál k tréningu pre dobrovoľnícke centrá a dobrovoľnícke organizácie
Autorky: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., Mgr. Alžbeta Mračková

Správa z prieskumu medzi zamestnávateľmi v rámci projektu Dobrovoľníctvo - cesta k zamestnaniu 
Autorky: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., Mgr, Jana Vlašičová

Skúste to inak (Metodika práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi pre dobrovoľnícke centrá a dobrovoľnícke organizácie)
Prílohy k metodike:
Kompetenčné dotazníky
Karta dobrovoľníka
Zmluva s dobrovoľníkom
Autorky: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., Mgr. Jana Matejzelová, Mgr. Alžbeta Mračková,Mgr. Jana Vlašičová


Metodika Vítej (Správa o realizácii projektu Vítej)
Dobrovolnické centrum o.s.