Dzručnosti Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Stará tržnica
Nám. SNP 25
811 06  Bratislava

Email: platforma(at)dobrovolnickecentra.sk
Telefón: +421 904 368 693


Univerzita Mateja Bela

Národná 12,
974 01 Banská Bystrica

E-mail: alzbeta.gregorova@umb.sk
Telefón: +421/48/4464 1111 alebo +421/48/4153 3180