Dzručnosti Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk

Počas projektu VOLWEM sa uskutočnilo niekoľko medzinárodných stretnutí ako aj stretnutí slovenských partnerov. Prečítajte si viac informacií k jednotlivým stretnutiam.


1partnerske_stretnutie

Prvé medzinárodne stretnutie k projektu v Českej republike
Partnerstvo projektu Volwem sa po prvýkrát stretlo koncom novembra 2012 v Dobrovolnickém centru v Ústí nad Labem v Českej republike. Stretnutie sa konalo v termíne od 26. do 28. novembra 2012 a zúčastnili sa ho všetci zástupcovia všetkých partnerov projektu. Cieľom stretnutia bolo jednak vzájomné zoznámenie sa partnerov, ale taktiež detailné naplánovanie ďalšieho postupu projektu. Ak máte záujem o viac informácií, stiahnite si program alebo zápis zo stretnutia. (Keďže projektovým jazykom je angličtina, oba dokumenty sú v anglickom jazyku). Prvé národné stretnutie k projektu VOLWEM1_narodne_stretnutie
Cieľom národných stretnutí je sústrediť sa na prenos jednotlivých produktov zo zahraničia a pracovať na ich adaptáciách, aby vyhovovali podmienkam a potrebám dobrovoľníckych centier a organizácií na Slovensku a boli pre cieľové skupiny čo najväčším prínosom. Prvé takéto stretnutie sa konalo vo februári 2013 v Bratislave a zameralo sa najmä na prípravu tréningu pre dobrovoľnícke organizácie a centrá zamerané na prácu s nezamestnanými dobrovoľníkmi, ale aj na diskusiu a výber metód, ktorými by sme mohli v projekte merať zručnosti a kompetencie získané počas dobrovoľníckej činnosti. Stretnutia sa zúčastnili všetky zapojené dobrovoľnícke centrá (v Nitre, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach) a tiež zástupcovia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Viac o programe stretnutia sa dozviete tu

 


resized__200x150_stretnutieDruhé medzinárodné stretnutie k projektu VOLWEM vo Veľkej Británii
V dňoch 24. a 25. apríla 2013 sa v meste Stirling v Škótsku konalo druhé medzinárodné stretnutie k projektu VOLWEM. Stretnutie hosťovala škótska organizácia Volunteer Development Scotland (VDS) a zúčastnili sa ho zástupcovia Platformy a dobrovoľníckych centier v Banskej Bystrici, Nitre, Prešove a Košiciach. Viac informácií nájdete tu.
Projekt VOLWEM – druhé stretnutie slovenských partnerov2_narodne_stretnutie
Druhé stretnutie slovenských partnerov projektu sa konalo v októbri 2013 v Komunitnom centre v Nitre a okrem koordinátorov projektu, ktorými je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a Univerzita Mateja Bela, sa ho zúčastnili všetky partnerské dobrovoľnícke centrá (v Nitre, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach). Hlavnou náplňou stretnutia bola – okrem prípravy obsahovej a finančnej priebežnej správy – najmä adaptácia metodiky Vítej zameranej na prácu s nezamestnanými dobrovoľníkmi, ktorá sa na Slovensku bude volať Skúste to inak. Keďže partneri už od leta do dobrovoľníctva zapájajú nezamestnaných ľudí, prispeli svojimi konkrétnymi skúsenosťami, vďaka čomu metodika získa veľmi praktický rozmer. Viac o programe stretnutia sa dozviete tu.


3_narodne_stretnutieTretie stretnutie slovenských partnerov spolupracujúcich na projekte VOLWEM
V marci 2014 sa v Kasárňach/Kulturparku v Košiciach konalo tretie národné stretnutie k projektu. Okrem Komunitného centra v Nitre, ktoré sa stretnutia nemohlo zúčastniť z dôvodu choroby koordinátorky projektu, sa ho zúčastnili zástupcovia Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Univerzity Mateja Bela a dobrovoľníckych centier v Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Partneri sa v diskusiách zamerali najmä na prípravu záverečnej konferencie, analýzy prínosov projektu a tiež na adaptáciu nástroja D-zručnosti pre zamestnanie, ktoré na Slovensko prinášame zo Škótska. Viac o programe stretnutia sa dozviete tu.