Dzručnosti Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk

Online nástroj D-zručnosti pre zamestnanie je jedným z hlavných výsledkov projektu VOLWEM – Volunteering as Way to Employment – Dobrovoľníctvo ako cesta k zamestnaniu. Na Slovensko tak prichádza nový prístup k uznávaniu zručností získaných v rámci dobrovoľníctva a zvyšuje tak zamestnateľnosť ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu.

resized__600x271_Capture

Vďaka tomuto nástroju si dobrovoľníci a dobrovoľníčky uvedomia, pomenujú, zaznamenajú a preukážu kompetencie, ktoré počas dobrovoľníckej činnosti získali alebo si rozvinuli. Svoje hodnotenie podporia fotografiami, videom, dokumentmi či inými výstupmi a výsledkami dobrovoľníckej činnosti. Dotazník overí koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok v organizácii, kde činnosť vykonávali. Získané kompetencie potvrdí komisia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a spolu s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií dobrovoľníkovi/-čke vystaví certifikát, kde budú tieto kompetencie uvedené. Certifikát dobrovoľníci/-čky priložia k životopisu a/alebo kompetencie priamo uvedú v životopise, a to medzi pracovnými či dobrovoľníckymi skúsenosťami. Zamestnávateľom overené kompetencie uľahčia výber nového zamestnanca/-kyne pre svoju spoločnosť.

Online nástroj D - zručnosti pre zamestnanie je oficiálne prístupný od začiatku roka 2015. Môžete sa o ňom dozvedieť viac zo stránky www.dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk. Možete si tiež stiahnuť Manuál D-zručnosti