Dzručnosti Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk

Metodika Vítej

Metodika Vítej vznikla v Dobrovoľníckom centre v Ústí nad labem v roku 2010. Cieľom projektu, vďaka ktorému vznikla, bolo podporiť a profesionalizovať zapájanie dlhodobo nezamestnaných ľudí v hmotnej núdzi do dobrovoľníctva. Projekt sa zameral na skvalitnenie postupov a spolupráce úradov práce, orgánov pomoci v hmotnej núdzi a dobrovoľníckych organizácií pri sprostredkovávaní, organizácii a riadení dobrovoľníctva týchto osôb.

Projekt vychádzal z predpokladu, že dobrovoľníctvo je prostriedkom profesného a osobného rastu, ale aj obnovenia pracovných návykov a zručností. Tiež umožňuje vznik nových sociálnych väzieb, ktoré sú pre týchto ľudí veľmi dôležité. Zapojenie do dobrovoľníctva má preto potenciál významne zvýšiť šancu nezamestnaných ľudí na opätovné začlenenie na trh práce a do spoločnosti.

Práca s nezamestnanými dobrovoľníkmi je v mnohých ohľadoch špecifická. Vyžaduje intenzívnejšie vedenie, preškolovanie a supervíziu, ale aj aktívnu spoluprácu medzi dobrovoľníckym centrom a organizáciou, do ktorej takéhoto dobrovoľníka posiela.

V rámci projektu centrum vypracovalo tri konkrétne metodiky začleňovania dlhodobo nezamestnaných ľudí v hmotnej núdzi na trh práce cez dobrovoľnícku činnosť. Metodiky boli pilotne overené za intenzívnej účasti cieľovej skupiny a sú využívané viacerými dobrovoľníckymi centrami.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si správu z realizácie projektu v Českej republike.