Dzručnosti Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk

Vďaka projektu VOLWEM (Dobrovoľníctvo - cesta k zamestnaniu) sme na Slovensko preniesli metodiky zo zahraničia a prispôsobili ich na naše podmienky. 

Výstupy projektu sú:

1. Prenesený a prispôsobený systém uznávania zručností získaných v dobrovoľníctve, ktorý v Škótsku funguje pod názvom VSkills for Employability. Na Slovensku partneri vybrali názov D-zručnosti pre zamestnanie.

2. Slovenská metodika práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi, ktorá vznikne prenosom českej metodiky Vítej. Slovenský názov metodiky je Skúste to inak.

3. Akreditované vzdelávanie pre dobrovoľnícke organizácie a centrá zamerané na prácu s nezamestnanými

4. Správa o výsledkoch projektu – štúdia bude určená pre inštitúcie formálneho vzdelávania, zamestnávateľov, verejné inštitúcie ako napríklad úrady práce a Ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny a jej cieľom bude informovať o výsledkoch projektu a šíriť tento model spolupráce a uznávania zručností získaných v dobrovoľníctve na Slovensku

5. Analýza a hodnotiaca správa k projektu