Dzručnosti Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk

Dobrovoľníctvo je v mnohých krajinách uznávané nielen ako voľnočasová aktivita, ale aj ako spôsob osvojovania nových zručností a kompetencií, ktorý uznávajú aj zamestnávatelia. Na Slovensku je situácia odlišná. Chýba nám právny rámec, ktorý by uznávanie neformálneho vzdelávania umožnil, systémy validácie, záujem inštitúcií formálneho vzdelávania a zamestnávateľov, a dobrovoľníckym centrám chýbajú skúsenosti s prácou s nezamestnanými dobrovoľníkmi. Preto vznikol projekt VOLWEM, ktorý v čase od októbra 2012 do septembra 2014 realizovali partneri z troch krajín.

Vďaka projektu partneri na Slovensko priniesli a prispôsobili systém uznávania neformálneho vzdelávania (pilotne bol odskúšaný v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici), ktorý funguje v Škótsku pod názvom VSkills for Employability a systém spolupráce s nezamestnanými dobrovoľníkmi, ktorý je postavený na aktívnej spolupráci s úradmi práce a dobrovoľníckymi centrami. Tretiu časť projektu tvorila spolupráca so zamestnávateľmi v regiónoch s cieľom oboznámiť ich o prínosoch dobrovoľníckej práce a motivovať ich k tomu, aby pri výbere pracovníkov brali túto informáciu do úvahy. 

Projekt sa snažil prispieť k tomu, aby:

•    úrady práce vedeli o dobrovoľníckych príležitostiach ako o možnosti získavania skúseností a vedeli nezamestnaných ľudí k takejto činnosti motivovať;

•    dobrovoľnícke centrá vzdelávali organizácie priamo pracujúce s dobrovoľníkmi v špecifikách práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi a organizácie aktívne pracovali s nezamestnanými dobrovoľníkmi ;

•    inštitúcie formálneho vzdelávania vedeli o možnostiach a existujúcich systémoch uznávania neformálneho vzdelávania prebiehajúceho v rámci dobrovoľníctva

•    zamestnávatelia vedeli o prínosoch dobrovoľníctva a informáciu o dobrovoľníckej aktivite uchádzača o zamestnanie považovali za dôležitú.

EU_flag_LLP_EN_01Projekt Volwem bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Uvedené informácie reprezentujú výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

AKTUALITY

Analýza výstupov k projektu 

Analýzu výstupov dobrovoľníctva pre nezamestnaných v rámci projektu VOLWEM nájdete v tejto správe.


Hodnotiaca správa k projektu

Aktuálnu hodnotiacu správu o implementácii a výstupoch projektu VOLWEM môžete nájsť v tejto štúdii.


Správa o výsledkoch projektu

Realizácia medzinárodného projektu VOLWEM priniesla na Slovensko niekoľko výstupov. Zhrnutie všetkých výsledkov z projektu môžete nájsť v tejto štúdii.

resized__200x90_resized__600x271_Capture

D-zručnosti pre zamestnanie
Jedným z hlavných výstupov projektu je vznik nového online nástroja D-zručnosti pre zamestnanie, ktorý slúži na rozpoznanie a uznávanie zručností, nadobudnutých prostredníctvom dobrovoľníctva. Nástroj bude spustený bude v roku 2015. Viac o sa môžete dočítať na stránke www.dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk


140910conference_013Konferencia: Je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu?
Program, fotografie ako aj výstupy z jednotlivých prednášok a workshopov zo záverečnej konferencii k projektu VOLWEM, ktorú sme v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizovali v septembri, môžete nájsť tu.


Staršie príspevky nájdete v archíve